Argument List Too Long – Liste Çok Uzun

Dosya silerken çok nadiren karşılacağınız bir durumdur. Genellikle sileceğiniz dizinde çok fazla dosya olmasından kaynaklanır.

find . -name '*' | xargs rm -v

veya

find . -name '*' -exec rm -rf {} \;

veya kopyalamak için

find . -name '*' -exec cp {} hedef \;

Bir yanıt yazın