Bul/Değiştir – Find/Replace [SSH]

Linux Sunucu üzerinde txt dosyalarında arama yaparak bulunan kelimenin değiştirilmesini aşağıdaki konut ile sağlaya bilirsiniz.

find . -name “*.txt” | xargs sed -i .old -e “s/bulunacakkelime/yerineyazilacakkelime/g”

Örnek : Tüm DB uzantılı dosyalarının içinde 81.81.81.81 ip adresine sahip olduğu  düşünülerek, bunlar bulunup yerine 34.34.34.34 ip adresi yazacaktır.

Bu komut genelde sunucular arası host taşıma sırasın da  DNS kayıtların tümü gelmediğinde veya doğru şekilde taşınmamış olduğunda sistem üzerinden manuel taşınarak ip değişikliği yapılarak çözüm şekillerinden biridir. Önceki sunucudaki /var/named/ dizini altındaki dosyalar yeni sunucuya atılır ve ardından bu işlem yapılır. DNS Sunucu yeniden başlatılır.

find . -name “*.db” | xargs sed -i *.db -e “s/81.81.81.81/34.34.34.34/g”

Bir yanıt yazın