Bul/Değiştir – Find/Replace [SSH]

Linux Sunucu üzerinde txt dosyalarında arama yaparak bulunan kelimenin değiştirilmesini aşağıdaki konut ile sağlaya bilirsiniz.

find . -name “*.txt” | xargs sed -i .old -e “s/bulunacakkelime/yerineyazilacakkelime/g”

 

Bir cevap yazın