CWP – Delete All Log Files

Centos Web Panel Düşük Disk Alanına Sunucularda zaman zaman tüm günlük log dosyalarını toplu silerek yer kazanım gerektiğinde aşağıdaki SSH komutuları kullanarak işlem yapabilirsiniz.

cd /root
nano deletelog.sh

Root klasörü içine deletelog.sh dosyası oluşturarak aşağıdaki komutları ekleyin ve ardından kaydedin.

 #!/bin/bash

truncate -s 0 /var/log/messages
truncate -s 0 /var/log/maillog
truncate -s 0 /var/log/*log
truncate -s 0 /usr/local/apache/logs/*bytes
truncate -s 0 /usr/local/apache/logs/*log
truncate -s 0 /usr/local/apache/domlogs/*bytes
truncate -s 0 /usr/local/apache/domlogs/*log
truncate -s 0 /opt/alt/*/usr/var/log/php-fpm.log
truncate -s 0 /usr/local/cwpsrv/logs/access_log
truncate -s 0 /usr/local/cwpsrv/logs/error_log
truncate -s 0 /var/log/cron
truncate -s 0 /var/log/secure
truncate -s 0 /var/log/cwp/services_action.log
truncate -s 0 /var/log/cwp/cwp_sslmod.log
truncate -s 0 /var/log/cwp/cwp_cron.log
truncate -s 0 /var/log/cwp/cwp_backup.log
truncate -s 0 /var/log/cwp/activity.log
truncate -s 0 /usr/local/cwpsrv/var/services/roundcube/logs/errors
truncate -s 0 /var/spool/amavisd/.razor/razor-agent.log
truncate -s 0 /usr/local/cwp/php71/var/log/php-fpm.log
truncate -s 0 /root/.acme.sh/cwp_certs/acme.sh.log
rm -rf /var/log/maillog-*
rm -rf /var/log/monit.log-*
rm -rf /var/log/spooler-*
rm -rf /var/log/messages-*
rm -rf /var/log/secure-*
rm -rf /var/log/pureftpd.log-*
rm -rf /var/log/yum.log-*
rm -rf /var/log/monit.log-*
rm -rf /var/log/cron-*
rm -rf /var/lib/clamav/tmp.*

Daha sonra dosya izinlerini çalıştırılabilir olarak ayarlayalım.

chmod 755 /root/deletelog.sh

sonrasında çalıştırdığınızda deletelog.sh dosyası içinde komutları sırasıyla yapacak ve dosyaları silecektir.

sh /root/deletelog.sh

bu işlemin otomatik olarak belirli aralıklar yapılması için cron job tanımlaya bilirsiniz.

/usr/bin/sh /root/deletelog.sh

Ayrıca bunların dışında çok yer kaplamasada cwp_stats kayıtlarını tutuyorsanız silmek isterseniz aşağıdaki komutu kullabilirsiniz

rm -rf /home/*/cwp_stats/*