Linux – Dosya Bulma ve Silme İşlemleri

Linux find komutu ile dosya değiştirme veya oluşturma tarihine göre dosyaları listeleyebiliriz.

Aşağıdaki komut ile home dizini altında tüm php dosyalarının içinde aranacak_kelime geçen dosyaları bulur ve dosya.txt içine kayıt ederi.

find /home/ -name “*.php” | xargs grep -l “aranacak_kelime” > dosya.txt

 

Aşağıdaki konut images dizininde 2 gün içinde php dosya uzantılarında işlem olmuş dosyaların listesini verir.

find /home/domainusername/public_html/images/ -iname ‘*.php’ -type f -mtime -2 -exec ls -lh {} \; | awk ‘{ print $9 “: ” $5 }’

 

Aşağıdaki konut images dizininde zaman sınırlaması olmaksızın php dosya uzantılarında işlem olmuş dosyaların listesini verir.

find /home/domainusername/public_html/images/ -iname ‘*.php’ -type f -exec ls -lh {} \; | awk ‘{ print $9 “: ” $5 }’

 

Aşağıdaki komut ise 14 gün içinde public_html dizini altında php dosyalarında değişiklik olmuş ise veya oluşturulmuş ise a.txt dosyasına kayıt eder.

find /home/domainusername/public_html/ -iname ‘*.php’ -type f -mtime -14 -exec ls -lh {} \; | awk ‘{ print $9 “: ” $5 }’ > a.txt

 

Aşağıdaki komut ise images dizinideki tüm php dosyalarını siler.

find /home/domainusername/public_html/images/ -iname ‘*.php’ -print -exec rm -rf {} \;

 

Aşağıdaki komut ise images dizinindeki 2 gün içinde (-mtime -2) sayesinde oluşan veya değiştirilen tüm php dosyalarını siler.

find /home/domainusername/public_html/images/ -iname ‘*.php’ -mtime -2 -print -exec rm -rf {} \;

 

Bir cevap yazın