AutoSSL – Error Code: 77

Centos Web Panel üzerinde yer alan SSL Certificates sekmesinde yer alan AutoSSL Çalışmaması durumunda aşağıdaki hatayı alıyorsanız yapmanız gereken şey ca-certificates sistem yeniden yüklemeniz yeterli olacaktır.

Ancak logları inceleyerek ve yapılması gerekenler sırayla aşağıda yer almaktadır.

tail -f /root/.acme.sh/acme.sh.log

[Wed Jun 5 13:10:30 +03 2019] Please refer to https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html for error code: 77
[Wed Jun 5 13:10:30 +03 2019] ret=’77’
[Wed Jun 5 13:10:30 +03 2019] Can not connect to https://acme-v01.api.letsencrypt.org/directory to get nonce.
[Wed Jun 5 13:10:30 +03 2019] Can not get domain new authz.
[Wed Jun 5 13:10:30 +03 2019] pid
[Wed Jun 5 13:10:30 +03 2019] No need to restore nginx, skip.
[Wed Jun 5 13:10:30 +03 2019] _clearupdns
[Wed Jun 5 13:10:30 +03 2019] skip dns.
[Wed Jun 5 13:10:30 +03 2019] _on_issue_err
[Wed Jun 5 13:10:30 +03 2019] Please check log file for more details: /root/.acme.sh/acme.sh.log

dilerseniz bu log dosyasınıda inceleye bilirsiniz. cat /var/log/cwp/cwp_sslmod.log

curl -v https://acme-v01.api.letsencrypt.org/directory

komutunu çalıştırın ve aşağıdaki gibi bağlantı hatasını alıryorsanız yeniden ca-certificates kurulum yapın.

About to connect() to acme-v01.api.letsencrypt.org port 443 (#0)
Trying 104.66.95.37…
Connected to acme-v01.api.letsencrypt.org (104.66.95.37) port 443 (#0)
Initializing NSS with certpath: sql:/etc/pki/nssdb
Closing connection 0
curl: (77) Problem with the SSL CA cert (path? access rights?)

yum reinstall ca-certificates

ardından tekrar kontrol için aşağıdaki komut ile kontrol edin. Hata yerine OK aldığınızı göreceksiniz. Ardından artık Centos-WebPanel üzerinden artık AutoSSL sertifikaları üretilebilecektir.

curl -v https://acme-v01.api.letsencrypt.org/directory

Komutu ilede SSL Oluşumu test edilebilir.
sh /root/.acme.sh/acme.sh –home /root/.acme.sh/cwp_certs –issue -d www.alanadi.com -d alanadi.com -w /usr/local/apache/autossl_tmp –debug 2