Raspberry Otomatik PPP0 Bağlantı

Raspberry 3G bağlantısı her seferinde sudo wvdial  komutu ile bağlanmak istemiyor ve otomatik Raspberry her açıldığında bağlanılmasını istiyorsanız aşağıdaki ayarları yapmalısınız.

/etc/network/interfaces
auto ppp0
iface ppp0 inet wvdial

ve

/etc/rc.local
sleep 60
/sbin/ifdown ppp0
/sbin/ifup ppp0

satırlarını ilgili dosyaların içine yazıp dosyayı saklayınız. sleep 60 dilerseniz kullanmaya bilirsiniz. Sistem açıldıktan 1 dakika sonra ppp0 bağlantısını kapat ver aç satırını işler.