Linux’ten Windows Dizinine Erişim

Windows Sunucuda Paylaşıma açılan bir dizine Linux Sunucu üzerinden erişim için aşağıdaki komutları kullana bilirsiniz.

Command : 

mount -t cifs -o username=KullanıcıAdı,password=Şifre //IP.ADRESI/path /home/user/path

/etc/fstab

Dosyasına aşağıdaki satırı ekleyiniz.

//IP.ADRESI/ShareDizin /home/user/mountdizini cifs username=KullanıcıAdı,password=Şifre,_netdev 0 0

Not : Windows Sunucu üzerinde açacağınız kullanıcı için yetkileri mutlaka gözden geçiriniz.
Paylaşım açılacak dizin için sade açtığınız Kullanıcıyı yetkili (Okuma-Yazma) veriniz.
Diğer Kullanıcıları kaldırınız.