Linux SSH Error Log Dosyalarını Sil

Linux üzerinde error_log dosyalarını aşağıdaki komut ile toplu olarak sadece /home dizini altında olan dizinler içindekileri silebilirsiniz.

 

find /home/*/public_html -name ‘error_log*’ | xargs rm -rf

Bir yanıt yazın