Postfix Komutları

Postfix mail servisi cevap vermemesi veya mail boyutunun büyük olması, spam yapılması sebebi ile mail kuyruğununda birikime neden olması ve gönderilmiş e-postaların geç gitmesi gibi sorunlarla mücadele için postfix komutları ssh üzerinde kullanılması işinizi kolaylaştıracaktır.

Kuyrukta biriken mailleri görmek için

mailq

Kuyruktaki maillerin kaç tane olduğunu ve maillerin idleri görmek için

postqueue -p

postqueue -p = mailq 

postqueue -p | tail -n 1

postqueue -p | grep -c “^[A-Z0-9]”

postqueue -p | awk ‘/^[0-9,A-F]/ {print $7}’ | sort | uniq -c | sort -n

ID lerini gördükten sonra “AB244A9” idli mailin içeriklerini okumak için

postcat -q AB244A9

Kuyrukta biriken mailleri zorla göndermek için

postfix flush veya postfix -f

Kuyruktaki mailleri silmek için

postsuper -d ALL

İletilmesi ertelenmiş mailleri silmek için

postsuper -d ALL deferred

Id sini bildiğiniz kuyrukta biriken maili silmek için

postsuper -d queue_id

Kuyruktaki bekleyen ve belirli e-postayı silmek için

mailq | tail -n +2 | grep -v ‘^ (‘ | awk ‘BEGIN { RS = “” } { if ($8 == “eposta@domainadresi.com” && $9 == “”) print $1 } ‘ | tr -d ‘!’ | postsuper -d –

bir adrese giden tüm emailleri silmek icin

mailq | tail +2 | awk ‘BEGIN { RS = “” } / user@domain.com$/ { print $1 } ‘ | tr -d ‘!’ | postsuper -d – mailq | tail -n +2 | awk ‘BEGIN { RS = “” } / user@domain.com$/ { print $1 } ‘ | tr -d ‘!’ | postsuper -d –

bir adresten gönderilen emailleri silmek icin

mailq | grep “user@domain.com” | awk ‘{ print $1}’ | postsuper -d –

E-Posta gönderini user@domainadresi.com olanları siler

postqueue -p | grep ‘^[A-Z0-9]’|grep user@domainadresi.com|cut -f1 -d’ ‘ |tr -d *|postsuper -d –

E-Posta alıcısı user@domainadresi.com olanları siler

postqueue -p | awk ‘/^[0-9,A-F].*user@domainadreesi.com / {print $1}’ | cut -d ‘!’ -f 1 | postsuper -d –

Kuyrukta olan user@domain.com ait tün postaları siler

for i in postqueue -p | grep user@domain.com | awk '{print $1}' | grep -v host | grep -v \*; do postsuper -d $i; done

Göndereni @domainadi.com olanları hepsini siler.

postqueue -p | grep ‘^[A-Z0-9]’|grep @domainadi.com|cut -f1 -d’ ‘ |tr -d *|postsuper -d –

Kuyruk ayarlarını görmek için (ayrıntılı görmek için main.cf veya master.cf)

postconf -d | grep queue

Postfix Sürümü öğrenmek için

postconf mail_version

Varsayılan Postfix ayarlarını görmek için

postconf -d

Varsayılan olmayan Postfix ayarlarını görmek için

postconf -n

Canlı Mail Loglarını görmek için

tail -f /var/log/maillog

Ayarları yeniden yüklemek için

service postfix reload

E-Posta servisini yeniden başlatmak için

service postfix restart

Bir yanıt yazın