NET::ERR_CERT_INVALID

Centos Web Panel güncelleme sonrası Net, Error Cert Invalid (Geçersiz Sertifika) hatası alırsanız aşağıdaki komutları kullanarak httpd ve tüm eklentilerini sistemden kaldırıp ardından yeniden kurulum yapın.

yum remove cwp-httpd httpd* -y
yum install cwp-httpd -y

webserver conf yeniden derleyin.

Bir yanıt yazın